Samen-Flex

Ook samen met je peuter bewegen is heel belangrijk.

Leuke kaarten om samen met jouw peuter te bewegen zijn binnenkort te bestellen voor maar €24.95

Pre-order nu de Samen-Flex kaarten via lydia@koppieop.nl!

Stoeien, samenwerken en elkaar aanraken.

Aanraking is een van de eerste levensbehoefte van een kind. Toch is er in de huidige maatschappij vaak weinig aandacht voor. Tijd om hier meer aandacht aan te geven en zo even volledig aandacht voor je kind te hebben.

Het tastzintuig wordt door aanraking volop geprikkeld. Hierdoor ontstaat het lichaamsbewustzijn. Het kind voelt waar zijn lichaamsdelen zich bevinden. Door aanraking leert een kind waar zijn eigen lichaam ophoud en dat van een ander begint. Zo leren kinderen grenzen te stellen en grenzen van anderen te herkennen en te respecteren. Bij duw en trek stoeispellen leert het zijn krachten kennen.

Doordat het uit balans gebracht kan worden is het spel onvoorspelbaar en mag dat ervaren in een veilige omgeving. Je kunt het zien als een oefening voor als je kind later een onverwachte situatie in de grote buitenwereld tegenkomt. Daar kan het dan beter mee omgaan.

Om te kalmeren heeft een mens oxytocine, het liefdes- en hechtingshormoon, nodig en dat komt vrij bij aanraking. Daardoor werkt aanraking ontspannend en stress verlagend.

Een ontspannen kind dat zich veilig voelt en zich in de groep gerespecteerd voelt staat open voor nieuwe indrukken en is eerder geneigd tot samenwerken. Door te leren elkaar op een respectvolle manier aan te raken, leert het spelenderwijs te zorgen, zowel voor zichzelf als voor elkaar. Hierdoor neemt het pestgedrag binnen een groep af. Deze oefeningen zijn daarom ook goed om in te zetten binnen een gymgroep op op school.

Bovendien draagt dit hormoon bij aan de rijping van de prefrontale cortex, het deel van het brein dat een grote rol speelt bij functies als geheugen, leervermogen, taal, concentratie en ruimtelijk inzicht en dat daarnaast ook nog ons gedrag reguleert.